Het start allemaal bij het verwerken met de boekhouding en het verzorgen van de fiscale aangiften (denk hierbij aan de BTW en ICP- aangiften). Deze taken kan ik volledig op me nemen, dit kan digitaal met mijn begeleiding of u kunt ervoor kiezen om dit zelf te gaan doen.

Daarna moeten de jaarcijfers worden opgesteld, dit zijn een serie documenten dat de balans en de verlies- en winstrekening bevat. Hieruit blijkt hoe de onderneming ervoor staat en deze zullen we samen doornemen zodat u een goed beeld heeft over de financiële kant van uw onderneming en de fiscale gevolgen. In overleg kunnen er ook periodieke tussentijdse cijfers worden opgesteld en dan heeft u altijd een actueel beeld.

De jaarcijfers zijn bij een eenmanszaak en een V.O.F. onderdeel van de aangifte inkomstenbelasting die iedere ondernemer verplicht is om in de dienen, deze zullen ook worden opgesteld na de opstelling van jaarcijfers en de uitkomsten hiervan worden ook besproken bij de bespreking van jaarcijfers.

Opsomming van de financiële werkzaamheden:

 • Coderen en inboeken
 • Tussentijdse cijfers
 • Jaarrekeningen
 • Advies

Opsomming van de fiscale werkzaamheden:

 • Btw-aangifte
 • ICP-aangifte
 • Loonbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting
 • Toeslagen
 • Advies